Gertrud Van Leeuwen MVO Advies

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 
 

Wanneer de verantwoordelijkheid voor mens en milieu onlosmakelijk deel uitmaakt van de onderneming, komt dit óók de bedrijfsresultaten ten goede. People + Planet = Profit!

Zit de keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in uw hart, maar heeft u het nog geen vorm kunnen geven?

Bent u nieuwsgierig wat MVO Advies voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen?

Neem contact op voor een oriënterend en wellicht zinvol en prettig gesprek.* Gro Harlem Brundlandt, voormalig premier van Noorwegen, was voorzitter van de Internationale Commissie voor Milieu en Ontwikkeling, die in 1987 het gelijknamig rapport over duurzame ontwikkeling publiceerde. Tevens was zij directeur generaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

 

Milieubewust werken, wonen en leven

“We hebben de aarde niet gekregen van onze ouders, maar te leen van onze kinderen.


Daarom mogen we de gevolgen van ons handelen niet afwentelen op de volgende generatie noch afschuiven naar elders op de wereld.”


Mevrouw Dr. Gro Harlem Brundlandt*